Spring naar inhoud

rssDe hier volgende verzameling RSS-feeds zijn van Tilburgse blogs. Deze blogs - en de inhoud ervan - vallen niet onder verantwoordelijkheid van Stichting Onafhankelijke Media. Deze verzameling is een poging - een experiment - om overzichtelijk te maken welk aanbod er is. En in het bijzonder de niet-commerciële blogs. De lijst is (nog lang) niet volledig en aanvulling is altijd mogelijk. Belangrijk hierbij is, dat een website een werkende RSS-feed heeft. ...lees verder

persinnovatieIn 2014 heeft het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek samen met Hogeschool Windesheim en DSP-groep onderzoek gedaan naar de nieuwsvoorziening in de regio. Daarbij is gekeken naar het nieuwsaanbod, de nieuwsbehoefte en de relatie tussen gemeentebestuurders en de lokale en regionale media. Donderdag 12 februari 2015 is het onderzoeksrapport gepresenteerd in Nieuwspoort Den Haag.

Lees verder op de website van Persinnovatie.

VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten - 23 december 2014

logo vngGemeenten hebben op basis van de Mediawet de zorg voor bekostiging van de lokale omroep in hun gebied. Hierbij gold een streefbedrag per woonruimte. Vanwege het groot onderhoud van het gemeentefonds wordt dat vanaf volgend jaar een bedrag per huishouden: in 2015 gaat het om € 1,14. Dat staat in faq’s van het ministerie van BZK bij de decembercirculaire gemeentefonds van 16 december.

Lees verder bij de bron...