Doel en Missie van Stichting Onafhankelijke Media

De stichting heeft ten doel: het stimuleren en versterken van onafhankelijke en integere media alsmede het zorg dragen en voor het behoud en de voortzetting van de website Tilburgers.nl en aanverwante projecten, en verder alles dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De missie met betrekking tot Tilburgers.nl is de volgende: Inwoners van Tilburg gratis informeren over wat er in de stad gebeurt op gebied van cultuur, politiek, economie en samenleving. Goed geïnformeerde mensen kunnen beter deelnemen aan de maatschappij en de democratie.