Bestuur en zakelijke informatie

Stichting Onafhankelijke Media
KvK: 62204548
BTW: NL854706458B01
IBAN: NL12 SNSB 0320 1343 77      (SNS Bank)

Contactgegevens

Postadres: Capucijnenstraat 245, 5025LM Tilburg
Telefoonnummer: 06 1282 1111
E-mail: bestuur@tilburgers.nl

Bestuur

  • Voorzitter-Secretaris: P.M. Anguita
  • Penningmeester: J.C.W. Geerts

De doelstelling

De stichting heeft ten doel: het stimuleren en versterken van onafhankelijke en integere media alsmede het zorg dragen en voor het behoud en de voortzetting van de website Tilburgers.nl en aanverwante projecten, en verder alles dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur is onbezoldigd en Stichting Onafhankelijke Media heeft geen personen in dienst waarvoor beloning wordt betaald.

Rechten

Op de door Stichting  Onafhankelijke Media / Tilburgers.nl en haar auteurs gecreëerde content (waaronder tekst, foto en video) rusten auteursrechten. Het is niet toegestaan om  foto's. video's en teksten  over te nemen, te verveelvoudigen of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken. Tegen inbreuken op het auteursrecht en de persoonlijkheidsrechten wordt altijd (gerechtelijk) opgetreden.

Het is mogelijk om tegen betaling licenties te bekomen voor gebruik van beeld, tekst en video. Licentieaanvragen dienen vergezeld te worden van een exacte omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik.

U kunt uw verzoeken richten aan redactie@tilbugers.nl waarna uw verzoek beoordeeld wordt en de tarieven en voorwaarden voor licentieverstrekking aan u kenbaar worden gemaakt.

De volgende tarieven zijn van toepassing bij overname van content:
Tekst: minimaal 1,50 EURO per woord

Foto's: Minimaal € 400,00 per foto, per openbaarmaking, per jaar.
Video: Minimaal € 750,00 per fragment van maximaal 20 seconden per openbaarmaking en/of uitzending.

Vaste of grootschalige  afnemers kunnen genieten een korting op genoemde tarieven.

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn voor wat betreft tekst de Algemene Voorwaarden van de NVJ en wat betreft foto's en video de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Inkoopvoorwaarden van (potentiële) cliënten worden door ons afgewezen.

Stichting Onafhankelijke Media/ Tilburgers.nl  staat een eerlijk auteursrechtelijk verkeer voor.  Dat betekent dat we veel aandacht besteden aan het voorkomen van inbreuken op het auteursrecht en op de persoonlijkheidsrechten door middel van voorlichting door ons en onze partners met wie we samenwerken.

Algemene-Voorwaarden-Freelance-NVJ-Definitieve-versie_april17

Microsoft-Word-DuPho-Algemene-voorwaarden-augustus-2016.docx-DuPho_Algemene_voorwaarden_augustus_2016

Tarieven